In English: readymade companies

Ettevõtte ühinemine


Kui on tekkinud vajadus vormistada firmade ühinemine, jagunemine või ümberkujundamine, aitame vormistada dokumendid ja tagame korrektse asjaajamise.

Ettevõtte ühinemise, jagunemise või ümberkujundamise korral…

  • pakume vastavat konsultatsiooni,
  • broneerime notariaja,
  • vormistame tehinguga seotud dokumendid ning esitame need äriregistrisse,
  • maksame riigilõivu, notaritasu ja käibemaksu,
  • avaldame teate Ametlikes Teadaannetes.

Teenuse hind sõltub tööde mahust. Võta meiega ühendust ja räägime lähemalt.