In English: readymade companies

Ettevõtte likvideerimine


Korrektselt likvideerimata ettevõte võib kaasa tuua palju probleeme. Meiega võid olla kindel, et kõik vajalikud dokumendid on vormistatud korrektselt.

Ettevõte võib küll olla tegevuse lõpetanud, kuid kui see on jäetud likvideerimata, tuleb igal aastal esitada aruandlust nii maksu- kui ka tolliametile ning majandusaasta aruanne äriregistrile. Aruandluse esitamata jätmine või probleemse ettevõtte lihtsalt seismapanemine toob enamasti kaasa juhatuse liikmete varalise vastutuse. Seetõttu on väga oluline, et tegevuse lõpetanud ettevõte oleks korrektselt likvideeritud.

Ettevõtte likvideerimise teenus sisaldab…

  • äriühingu likvideerimisega seonduvat konsultatsiooni,
  • notari aja broneerimist,
  • likvideerija määramisega seotud dokumentide vormistamist ja esitamist äriregistrisse,
  • notari tasu ja käibemaksu,
  • teate avaldamist Ametlikes Teeadaannetes,
  • vahekokkuvõtte tegemist tuvastamaks kliendi soovi edasiste sammude kohta,
  • äriregistrile registrist kustutamise avalduse ja dokumentatsiooni esitamist.

Kui firma raamatupidamine on korras ning klient esitab lõppbilansi ja varajaotusplaani, esitatakse äriregistrile avaldus äriühingu registrist kustutamiseks. Sellisel juhul algab ettevõtte likvideerimise hind 199€. Raamatupidamise mittekorrasoleku või muude võlgnevuste ja probleemide ilmnemisel lepitakse teenuse hind iga kliendiga kokku individuaalselt olenevalt tööde mahust ja raskusastmest. Vajadusel koostame pankrotiavalduse ja esindame kohtumenetluses.

Täpsema pakkumise saad, kui võtad meiega ühendust!