In English: readymade companies

Teenused


Valmisfirma ost on kõige lihtsam viis ettevõtlusega alustada. Meilt saad valmisfirma 24 tunniga!

Uut firmat asutada ja äriregistrisse kanda on vastavate teadmiste puudumisel keeruline ja stressirohke. Tihti aga on uut firmat vaja paari päeva jooksul või lausa kohe. Just siin tulevadki appi valmisfirmad.

Meie põhitegevuseks on valmisfirmade müük. Selle kõrval pakume kõiki äriühingu elutsükli jooksul vajaminevaid teenuseid, alates asutamisest kuni likvideerimiseni: firmade asutamine, registriandmete muutmine, ettevõtete ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine, firmade likvideerimine, pankrotiavalduste koostamine ning teised äritegevusega seonduvad teenused.

Firmade asutamine

Aitame teid osaühingute, aktsiaseltside, mittetulundusühingute ja sihtasutuste asutamisel nii kiirmenetluse käigus kui ka notari juures. Firmaomanikuks võite saada juba paari päevaga.

Registriandmete muutmine

Kui teil on vaja muuta firma nime, aadressi, juhatuse koosseisu või muid andmeid, aitame teil muudatused notaris või ettevõtjaportaalis vormistada ning äriregistrile esitada. Muudame tüütu asjaajamise kliendi jaoks lihtsaks, kiireks ja mugavaks.

Ettevõtte ühinemine

Firmade ühinemine, jagunemine või ümberkujundamine võib kaasa tuua rohkelt keerukat paberimajandust. Meiega ei pea te muretsema – konsulteerime teid enne muudatuste tegemist ja vormistame ka dokumendid.

Ettevõtte likvideerimine

Paratamatult tuleb ette olukordi, kus on vaja ettevõtte tegevus lõpetada, selleks aga on vaja läbi viia hulk spetsiifilisi toiminguid. Tagame, et kogu asjaajamine on korraldatud korrektselt ja kiiresti.