In English: readymade companies

Eurole üleminek.


1.jaanuar 2011 ühineb Eesti euroalaga ja Eestis hakkab kehtima rahaühikuna euro. Kroonid vahetatakse eurodeks Eesti Panga ametliku kursiga, mille järgi 1 euro on võrdne 15,6466 krooniga.

Mis saab aktsia- või osakapitalist?

Sellest tulenevalt on väga paljudel äriühingutel vaja viia oma aktsia- ja osakapital eurodesse, sest automaatset ümberregistreerimist eurodesse äriregistris ei toimu. 1. jaanuaril 2011. aastal kehtima hakkav äriseadustik sätestab, et osaühingu miinimumkapitali suuruseks on 2500 eurot ning aktsiaseltsi miinimumkapitali suuruseks 25 000 eurot. Vahetuskursi 1:15,6466 kohaselt ei ole võimalik osade ning aktsiate nimiväärtusi automaatselt täiskordsetena konverteerida.

Seega peab iga äriühing individuaalselt konverteerima oma kapitali eurodesse ning määratlema osade või aktsiate nimiväärtuse eurodes. Lisaks tuleb muuta ka põhikirja, sätestades põhikirjas uue aktsia/osakapitali suuruse ja uue aktsiate/osade nimiväärtuse ning vajadusel tuleb registreerida muudatus EVKs. Kapitali konverteerimisega seotud muudatusi puudutavad osanike/aktsionäride otsused saab teha lihtsustatud korras ehk lihthäälteenamusega ning kuni 31.12.2011 tehtavatelt registrikannetelt, mis on selliste muudatuste registreerimisega seotud, riigilõivu ei võeta (Riigilõivuseadus § 353).

Pakume professionaalset abi!

Pakume kõigile äriühingutele aktsia- või osakapitali eurodesse konverteerimise teenust.
Paketti kuulub: 1) konsultatsioon; 2) dokumentatsiooni vormistamine (sh koosoleku protokoll ja põhikiri); 3) avalduse koostamine ja esitamine äriregistrile.

Kõigile osaühingutele, kes viitavad koduleheküljelt loetud blogile pakume kapitali eurodesse konverteerimise teenust hinnaga 500 krooni (31.96 eurot), kui vähemalt ühel juhatuse liikmel on olemas ID-kaart ja PIN-koodid. Aktsiaseltside puhul hind kokkuleppel.

Kommentaare ei ole teemal “ Eurole üleminek. ”


Nimi (vajalik)

E-mail (ei avaldata) (vajalik)

Koduleht

Kommentaar